Rosyjska dusza

Idź do spisu treści

Menu główne

Złota krew

Eduard Asadow

Золотая кровь
Едуард Асадов

            "Ученые Грузии нашли золото
            в составе крови человека".
                  (Из журнальной статьи)

Не так давно ученые открыли
Пусть небольшой, но золотой запас.
Они его не в рудниках отрыли,
Они его нашли в крови у нас.

И пусть всего-то малая частица,
Не в этом суть, а суть, наверно, в том,
Что в нашем сердце золото стучится,
И мы весь век живем, как говорится,
Согреты этим золотым огнем.

Мы знаем фразу: "золотые руки!"
Иль, скажем: "Золотая россыпь слов!"
Теперь буквально с помощью науки
Сказать мы вправе: "Золотая кровь!"

И может быть, с момента первородства,
Чем было больше золота в крови,
Тем больше было в людях благородства,
И мужества, и чести, и любви.

И я уверен в том, что у Чапая,
У Фучика, у Зои, у таких,
Кто отдал жизнь, не дрогнув, за других,
Струилась кровь по жилам золотая!

И право, пусть отныне медицина,
Ребят готовя в трудные бои,
Глядит не на процент гемоглобина,
А на проценты золота в крови.

И нет верней проверки на любовь,
На мужество и стойкость до конца.
Где полыхает золотая кровь,
Там бьются настоящие сердца!


Złota krew
Przekład: Tadeusz Rubnikowicz

„Gruzińscy uczeni odkryli złoto
w składzie krwi ludzkiej”
(Z artykułu w czasopiśmie)

Że złoto jest, uczeni potwierdzili.
Odkrycie to, niedawny przyniósł czas.
Nie w górskich rzekach jednak go odkryli,
Lecz w krwi serdecznej, która płynie w nas.

I choćby było go niezmiernie mało,
Nie w tym jest sedno, ale sedno w tym,
By w naszych sercach złoto wciąż stukało
I nasze życie wiecznie ogrzewało,
Jak to się mówi - złotym ogniem swym.

Słyszymy frazę: „Ten ma ręce złote!”
Mówimy, też: „Nastały złote dni!"
Dzięki uczonym, można mówić o tym,
Że doczekaliśmy się: „Złotej krwi”!

Być może, w czasach naszej pierwotności,
Im więcej złota było w ludzkiej krwi,
Tym więcej było w ludziach szlachetności,
Miłości, męstwa, honoru i czci.

Mam pewność, że to prawda oczywista,
Bohaterowie nasi - chwała im,
Zawsze świadczyli pięknym życiem swym,
Że w żyłach ich płynęła krew złocista!

I odtąd, niech szafarzy medycyny,
Którym dorodna, zdrowa młodzież śni,
Nie martwi już procent hemoglobiny,
Ale procenty złota w młodej krwi.

Wiadomo, dobroć może zgasić gniew,
Utrwalić miłość, wierność aż po kres.
Gdzie jasnym ogniem płonie złota krew,
Wyczujesz rytm wspaniałych ludzkich serc!


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego