Rosyjska dusza

Idź do spisu treści

Menu główne

Dźwięki smutku

Sergiusz Jesienin

Звуки печали
Сергей Есенин

Скучные песни, грустные звуки,
Дайте свободно вздохнуть.
Вы мне приносите тяжкие муки,
Больно терзаете грудь.

Дайте отрады, дайте покоя,
Дайте мне крепко заснуть.
Думы за думами смутного роя,
Вы мне разбили мой путь.

Смолкните, звуки - вестники горя,
Слезы уж льются из глаз.
Пусть успокоится горькая доля,
Звуки! Мне грустно от вас.

Звуки печали, скорбные звуки,
Долго ль меня вам томить?
Скоро ли кончатся тяжкие муки,
Скоро ль спокойно мне жить?


Dźwięki smutku
Przekład: Tadeusz Rubnikowicz

Smutne piosenki, ponure dźwięki,
Dajcie swobodnie mi żyć.
Wy przynosicie mi rozpacz i męki,
Ból, który nie da się skryć

Dajcie pociechę, trochę spokoju,
Pozwólcie zasnąć i śnić.
Myśli, jak lot spowitego mgłą roju,
Z tropu zdołały mnie zbić.

Zamilczcie dźwięki, piewcy cierpienia,
Z oczu już leją się łzy.
Niech pożegnają
mnie gorzkie strapienia,
Dźwięki! Wasz wpływ na mnie zły.

Dźwięki żałosne, bolesne dźwięki,
Jak długo przy mnie wam być?
Czy prędko się skończą okrutne męki,
Abym spokojnie mógł żyć?


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego