Rosyjska dusza

Idź do spisu treści

Menu główne

Modlitwa (Nadżijew)

Różne

МОЛИТВА
Композитор-исполнитель: Игорь Наджиев

Догорает свеча и огонь топит воск.
Светел лик на старинной иконе.
Все пустые дела, мишура, внешний лоск –
Все в земном исчезает поклоне.

Простота и величье Святого Креста.
Сердце чисто и помыслы светлы…
Обращаясь к Спасителю, шепчут уста:
- Укажи, научи, посоветуй…

ПРИПЕВ:

Пусть всегда на земле расцветают цветы,
Пусть в сердцах будут мир и согласье.
Пусть всегда помнят люди, что Ты подарил
Нам любовь свою, радость и счастье.
Надо только любить всех сильней, чем себя,
Верить в правду и Промысел Божий.
Надо только суметь, надо только понять:
Добрым быть – это очень несложно.

Ты, кто вел за собою, и верил в людей,
Все прощая с улыбкою мудрой,
Кто боролся со злом добротою своей,
Убеждая нас, - это нетрудно.

Научи нас, Спаситель, с дороги Твоей
Не свернуть, не споткнуться о камень.
Помоги нам прозреть, видеть в людях людей,
Подскажи, как остаться нам нами?

ПРИПЕВ:

Пусть всегда на земле расцветают цветы,
Пусть в сердцах будут мир и согласье.
Пусть всегда помнят люди, что Ты подарил
Нам любовь свою, радость и счастье.
Надо только любить всех сильней, чем себя,
Верить в правду и Промысел Божий.
Надо только суметь, надо только понять:
Добрым быть – это очень несложно.

Чтобы помнить средь зла о твоей доброте –
По Тебе свои жизни сверяем.
Защити нас, своих неразумных детей,
От того, что творим мы, не зная…

ПРИПЕВ:

Пусть всегда на земле расцветают цветы,
Пусть в сердцах будут мир и согласье.
Пусть всегда помнят люди, что Ты подарил
Нам любовь свою, радость и счастье.
Надо только любить всех сильней, чем себя,
Верить в правду и Промысел Божий.
Надо только суметь, надо только понять:
Добрым быть – это очень несложно.


MODLITWA
Przekład: Tadeusz Rubnikowicz

Migotliwy blask świec, w ogniu topi się wosk.
Jasna twarz na prastarej ikonie.
Zwykły bieg błahych spraw, hardość i sławy blask -
Wszystko to znika w ziemskim pokłonie.

W Świętym Krzyżu zawarta prostota i moc.
Serce czyste i myśli bezgrzeszne…
Płyną prośby do Zbawcy, co dzień i co noc:
- Poradź, naucz, wskaż drogi bezpieczne…

Refren:

Niechaj zawsze kwiatami okrywa się świat,
Niechaj w sercach usłużność ma miejsce.
Niech w pamięci narodów nie zatrze się ślad
Twej miłości, radości i szczęścia.
Trzeba tylko do ludzi miłości żar nieść
W prawdzie żyć, z wiarą czcić Plany Boskie.
Trzeba tylko potrafić, zrozumieć i chcieć:
Dobrym być – przecież to takie proste.

Ty wierzyłeś w swój lud, wiodłeś do rajskich ziem,
Przebaczałeś, śląc uśmiech swój cudny
,
Ty w swym życiu dobrocią walczyłeś ze złem,
Przekonując nas - to nie jest trudne.

Naucz, Zbawco, jak trzymać się mam Twoich dróg,
Nie zabłądzić, nie potknąć o kamień.
Pomóż nam w ludziach widzieć zastępy Twych sług,
Radę daj, jak pozostać nam nami?

Refren:

Niechaj zawsze kwiatami okrywa się świat,
Niechaj w sercach usłużność ma miejsce.
Niech w pamięci narodów nie zatrze się ślad
Twej miłości, radości i szczęścia.
Trzeba tylko do ludzi miłości żar nieść
W prawdzie żyć, z wiarą czcić Plany Boskie.
Trzeba tylko potrafić, zrozumieć i chcieć:
Dobrym być – przecież to takie proste.

By pamiętać wśród zła, że Ty dobroć nam ślesz -
Dajesz wzór, my nim życia sprawdzamy.
Nierozważnych nas chroń i z ratunkiem się śpiesz
Przed tym, co w życiu swym wyczyniamy…

Refren:

Niechaj zawsze kwiatami okrywa się świat,
Niechaj w sercach usłużność ma miejsce.
Niech w pamięci narodów nie zatrze się ślad
Twej miłości, radości i szczęścia.
Trzeba tylko do ludzi miłości żar nieść
W prawdzie żyć, z wiarą czcić Plany Boskie.
Trzeba tylko potrafić, zrozumieć i chcieć:
Dobrym być – przecież to takie proste.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego