Rosyjska dusza

Idź do spisu treści

Menu główne

Niezmiennie polskie (Ina Goldin)

Różne

Еще польское
Ина Голдин

Леденцовый город
Небо, открытое, как море
Чистое, будто в штиль
Прямо на площади
Пианист играет Шопена
Словно по-прежнему
Стоит Королевский замок
Замок-вызов
В золоте и мраморе
Доказательство
Что смерти нет
Разноцветные домики
Цветы на балконах
Жимны кофе и штрудель
В старинном кафе
Из далекого детства
Пани Варшава ярмарки краски
Польские туфли четыре танкиста
Социалистический рай
Маленький островок
Поднявшийся на развалинах
Укрывшийся за стенами
Бесцветных домов-коробок
Ежащийся в тени
Сталинской высотки
Закрываешь глаза
И солнце ласкает веки
Будто в августе
Давнего безмятежного года.


Niezmiennie polskie
Przekład: Tadeusz Rubnikowicz

Landrynkowe miasto
Niebo, otwarte, jak morze
Czyste, jak w czasie flauty
Wprost na placu
Pianista gra Szopena
Tak jak dawniej
Stoi Królewski Zamek
Zamek-wyzwanie
w złocie i marmurze
Dowód
Że śmierci nie ma
Różnokolorowe domki
Kwiaty na balkonach
Mrożona kawa i strudel
W starodawnej kawiarni
Z odległego dzieciństwa
Pani Warszawa kolorowe jarmarki
Polskie pantofle czterej pancerni
Socjalistyczny raj
Mała wysepka
Powstała na ruinach
Ukrywająca się za ścianami
Bezbarwnych domów-pudełek
Kuląca się w cieniu
Stalinowskiego wieżowca
Zamykasz oczy
i słońce pieści powieki
Niczym w sierpniu
Dawnego beztroskiego roku.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego