Rosyjska dusza

Idź do spisu treści

Menu główne

Hulaj duszo

Swetłana Kowalёwa

Разгуляйся, душа
Стихи Светланы Ковалевей

Разгуляйся, душа, разгуляйся,
Расплескай свою боль ты до дна,
Разыграйся, душа, разыграйся
До утра, до утра, до утра.

Есть в веселом угаре раздолье
Для печали и радостных слез.
Ты сыграй, гармонист, мне про поле
И про родину белых берез.

Ты сыграй мне про русское поле
И про родину русских берез.

Ты играй, я тебя угощаю,
Мы сегодня гуляем всерьез,
Не за деньги играешь, я знаю,
Ты про родину белых берез.

Он играл, ну а я подпевала,
То сидела, едва ли дыша,
Не гармонь эту песню играла,
Гармониста играла душа.

Разгуляйся, душа, разгуляйся,
Расплескай свою боль ты до дна,
И гуляла душа, и гуляла,
До утра, до утра, до утра.

Hulaj, dusza
Przekład: Tadeusz Rubnikowicz

Hulaj, duszo, nie znając umiaru,
Wylej ból i tęsknotę do dna,
Baw się, duszo, wśród śmiechu i gwaru
Zanim świt nie sprowadzi znów dnia.

Miejsce znajdzie się w dzikich swawolach
Na wspomnienia, wzruszenia i luz.
Zagraj mi, harmonisto, o polach
Graj, jak piękny jest las białych brzóz.

Zagraj też o ojczystych mych polach,
Graj, jak piękny jest las naszych brzóz.

Graj i częstuj się, radość mi sprawisz
Jeśli uznasz gościnę za dar,
Wiem, że grasz bez zapłaty, gdy sławisz
Brzóz ojczystych urodę i czar.

Grał muzykant, a ja wtórowałam,
Chwaląc brzóz białych piękno i wdzięk,
Że to nie gra harmonia, wiedziałam,
W duszy grajka słyszałam ten dźwięk..

Hulaj, duszo, nie znając umiaru,
Wylej ból i tęsknotę do dna.
I hulała, wśród śmiechu i gwaru
Zanim świt nie sprowadził znów dnia.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego