Rosyjska dusza

Idź do spisu treści

Menu główne

Średniowiecze

Mikołaj Gumilew

Средневековье
Николай Гумилёв

Прошел патруль, стуча мечами,
Дурной монах прокрался к милой.
Над островерхими домами
Неведомое опочило.

Но мы спокойны, мы поспорим
Со стражами Господня гнева,
И пахнет звездами и морем
Твой плащ широкий, Женевьева.

Ты помнишь ли, как перед нами
Встал храм, чернеющий во мраке,
Над сумрачными алтарями
Горели огненные знаки.

Торжественный, гранитнокрылый,
Он охранял наш город сонный,
В нем пели молоты и пилы,
В ночи работали масоны.

Слова их скупы и случайны,
Но взоры ясны и упрямы.
Им древние открыты тайны,
Как строить каменные храмы.

Поцеловав порог узорный,
Свершив коленопреклоненье,
Мы попросили так покорно
Тебе и мне благословенья.

Великий Мастер с нивелиром
Стоял средь грохота и гула
И прошептал: "Идите с миром,
Мы побеждаем Вельзевула".

Пока живут они на свете,
Творят закон святого сева,
Мы смело можем быть как дети,
Любить друг друга, Женевьева.

Średniowiecze
Przekład: Tadeusz Rubnikowicz

Patrol już znikł, brzęcząc mieczami,
Mnich głupi przekradł się do miłej.
Nad strzelistymi zaś dachami
Coś nieznanego przyczaiło.

Nas to nie rusza, posprzeczamy
Ze strażą wierną Władcy gniewu,
Pachnie gwiazdami i morzami
Twój płaszcz szeroki, Genoveva.

Pamiętasz, jak stała przed nami
Świątynia, czerniejąca w mroku,
A nad mrocznymi ołtarzami
Płonęły znaki miłe oku.

Podniosły i granitoskrzydły
Gmach zabezpieczał gród nasz senny,
Śpiewały w nim młoty i piły,
W nocy trudzili się masoni.

Ich słowa skąpe, lecz dorzeczne,
Myśli błąkają się w przestrzeni.
Tajniki znane im odwieczne,
Jak gmach świątyni wznieść z kamieni.

Całując próg o pięknym wzorze
I czyniąc przyklęk na tym progu,
Prosiliśmy w wielkiej pokorze
Błogosławieństwa dla nas obu.

A Wielki Mistrz, w czcigodnym stroju,
Z niwelatorem stał wśród wrzawy  
I szepnął: „Proszę iść w pokoju,
My Belzebuba zwyciężamy”.

Dopóki oni są na świecie
I tworzą święte prawo siewu,
Śmiało możemy żyć jak dzieci
I kochać siebie, Genoveva.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego