Rosyjska dusza

Idź do spisu treści

Menu główne

Życie

Sergiusz Jesienin

Жизнь, как коня, держи за узду
Сергей Есенин

Жизнь, как коня, держи за узду,
Не охай и не ахай.
Если тебя посылают в ....,
Посылай всех на ...!

‹1924—1925›


Życie, jak konia, trzymaj za uzdę
Przekład: Tadeusz Rubnikowicz

Życie, jak konia, trzymaj za uzdę,
Nie ochaj i nie achaj.
Jeśli ciebie posyłają w …..
Posyłaj wszystkich na ….

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego