Rosyjska dusza

Idź do spisu treści

Menu główne

Stara żołnierska

Bułat Okudżawa

Старинная солдатская песня
Булат Окуджава

Отшумели песни нашего полка,
Отзвенели звонкие копыта,
Пулею пробито днище котелка,
Маркитантка юная убита.

Нас осталось мало - мы, да наша боль.
Нас - немного и врагов - немного.
Живы мы, покуда, фронтовая голь,
А погибнем - райская дорога.

Руки - на затворе, голова в тоске,
А душа уже взлетела, вроде,
Для чего мы пишем кровью на песке?
Наши письма не нужны природе.

У могилы братской — грустные посты,
Вечные квартиры в перелеске —
Им теперь не больно, и сердца чисты,
И глаза распахнуты по-детски.

Спите себе, братцы, все придет опять.
Новые родятся командиры,
Новые солдаты будут получать
Вечные казенные квартиры.

Спите себе, братцы, все вернется вновь,
Все должно в природе повториться,
И слова, и пули, и любовь, и кровь,
Времени не будет помириться.

Stara piosenka żołnierska
Przekład: Tadeusz Rubnikowicz

Uszedł wraz z pieśniami nasz bojowy duch,
Utraciły dźwięczny rytm kopyta,
Bez pożegnań odszedł już nie jeden druh,
Markietanka młoda też zabita.

Nas zostało mało - tylko my i ból.
Nas niewielu, wrogów także mało.
Jeszcze wciąż żyjemy, my, frontowa żul,
A zginiemy - w raju dla nas chwała.

Cel jest wciąż przed nami, kul nad głową świst,
Dusza jakby z losem była zżyta,
Naszą krwią na piasku napisany list
Ślepy los latami nie przeczyta.

Przy braterskich trumnach - smutek trzyma straż,
Kwaterunek jeszcze pustką świeci -
Wasze serca czyste, ból przeminął wasz,
Oczy ufne, jak u małych dzieci.

Śpijcie braciszkowie, dobrych dla was snów.
Nowych wodzów kiedyś czas nastanie,
I żołnierze będą otrzymywać znów,
Od ojczyzny wieczne
swe mieszkania.

Śpijcie braciszkowie, wszystko wróci znów,
Wszystko, co już było, znów się stanie,
I słowa i kule, i miłość i krew,
Czasu nie znajdziemy na bratanie.

klip

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego