Rosyjska dusza

Idź do spisu treści

Menu główne

W morzu koniczyny

Aleksandr Błok

Погружался я в море клевера
Александр Блок

Погружался я в море клевера,
Окруженный сказками пчел.
Но ветер, зовущий с севера,
Мое детское сердце нашел.

Призывал на битву равнинную –
Побороться с дыханьем небес.
Показал мне дорогу пустынную,
Уходящую в темный лес.

Я иду по ней косогорами
И смотрю неустанно вперед,
Впереди с невинными взорами
Мое детское сердце идет.

Пусть глаза утомятся бессонные,
Запоет, заалеет пыль…
Мне цветы и пчелы влюбленные
Рассказали не сказку – быль.


W morzu koniczyny zanurzałem
Przekład: Tadeusz Rubnikowicz

W morzu koniczyny zanurzałem,
Okolony fantazją pszczół.
Ale wiatr północny spotkałem,
We mnie serce dziecięce on czuł.

Przywoływał na bitwę równinną -
Tchnieniu niebios przeciwstawił nas.
Pokierował mnie na drogę pustynną,
Prowadzącą w wieczorny las.

Idę po niej spadzistością ciemną
I wytężam nieustannie wzrok,
A z niewinnym spojrzeniem, przede mną,
Moje serce dziecięce o krok.

Niechaj się znużą niewyspane oczy
Niechaj śpiewa, rumieni pył…
Dla mnie kwiaty i pszczoły urocze
Objawiły bajeczny styl.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego