Rosyjska dusza

Idź do spisu treści

Menu główne

Serce

Swetłana Kowalёwa

Сердце моё
Светлана Ковалева

Сердце мое,
Ты сильно не бейся,
Он не придет,
Ты не надейся.

Не разглядел,
А думал, что знает,
Только взлетел,
А думал летает.

Я обернусь,
Рыжей лисицей,
Я обернусь,
Серой волчицей.

Путь укажу,
След заколдую,
Приворожу,
К тебе другую.

В стремя, в седло,
Летишь, словно ветер,
Время пришло,
Да конь твой не весел.

Резвый твой конь,
Дороги боится,
Знать вороной,
Почуял волчицу.

В волчих глазах,
Тоска ледяная,
Не распознал,
Думал другая.

С.К. 19.05.2012


Serce moje
Przekład: Tadeusz Rubnikowicz

Serduszko me
Nie warto się smucić,
Nie przyjdzie on,
Nie może wrócić.

Zbrakło mu sił,
By wznieść mnie do światła,
Tylko się wzbił,
A myślał, że lata.

Mogę się stać
Rudą lisicą,
Mogę się stać,
Szarą wilczycą.

Znajdę twój ślad,
Stanę się sługą,
W pusty twój świat
Wprowadzę drugą.

W siodle, jak wiatr,
Mkniesz w dal nieustannie,
Nadszedł już czas,
A konik twój staje.

Rączy twój koń
Ulega panice,
Najpewniej on,
Wyczuwa wilczycę.

Wilczycy wzrok,
Z tęsknotą nieznaną,
Przysłonił mrok,
Postać kochaną.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego